T. 944 650 093
info@lanpyme.com
goiburua

Autonomo eta profesionalentzako aholkularitza integrala

Aholkularitza integraleko sistema bat jarriko dugu profesional autonomoaren esku. Horren bidez, enpresa mailan eta maila partikularrean dauzkan obligazio guztiak kudeatzeko aukera izango du.

 1. Kontabilitatea
 2. Zergen likidazioa: BEZ, PFEZ…
 3. Langileen kontratazioa
 4. Errenta partikularra

Sistemaren eraginkortasunari esker, aholkulari pertsonal baten benetako zerbitzuak izango ditu, zalantzak argitzeko eta edozein gorabeheraren aurrean berehalako erantzuna lortzeko.

Nola funtzionatzen du?

 1. Aholkulariari dokumentazioa entregatu edo bidaltzea.
 2. Aholkularitzan fakturak digitalizatu eta horien kontabilitate-idazpena egiten da:
  • Bidali eta jasotako fakturak
  • Sarrerak eta gastuak
  • Irabazi eta Galeren kontua eta abar.
 3. Hiru hilero aholkulariarekin biltzea aldi hori zelan joan den ikusteko, zergak kalkulatu eta likidaziorako ereduak prestatzeko.
 4. Urtea amaitzean, kontabilitatea itxi eta ekitaldiaren urteko aitorpenak aurkezten dira.
 5. Gerora, hala nahi izatekotan, aholkularia errenta pertsonalaren aitorpena kalkulatu eta egiteaz arduratu daiteke: jardueraren etekinak, ondasunen irabazi eta galerak eta familia berezitasunak: familia ugariarengatiko kenkariak, etxea erostea…
AURREKONTUA ESKATU
KONPROMEZURIK GABE